matrica maloprodaja 2014 maloprodaja

 

 Program Matrica QPos Maloprodaja je namenjen za trgovine oziroma za trgovinsko ali storitveno dejavnost (tekstil, prehrana, trafike itd...)

 Prilagojen je za hitro delo na frekventnih maloprodajnih mestih, ter podpira delovanje POS opreme (predalniki za denar,prikazovalniki za stranke, čitalce črtnih kod...).

 Je zelo enostaven in lahek za uporabo, saj lahko zaposleni z minimalnim znanjem računalništva, zaradi preglednih grafičnih vmesnikov zelo enostavno in hitro osvojijo delo z njim.

 Zaradi boljšega nadzora program deluje v dveh modulih (blagajna in poslovanje).

Hitre informacije in naročilo programaMatricaPos - Program Maloprodaja

Kategorija: Matrica programi

matrica maloprodaja 2014 maloprodaja 

 Program je namenjen za trgovine oziroma za trgovinsko ali storitveno dejavnost (tekstil, prehrana, trafike itd...)
Prilagojen je za hitro delo na frekventnih maloprodajnih mestih, ter podpira delovanje POS opreme (predalniki za denar,prikazovalniki za stranke, čitalce črtnih kod...). Je zelo enostaven in lahek za uporabo, saj lahko zaposleni z minimalnim znanjem računalništva, zaradi preglednih grafičnih vmesnikov zelo enostavno in hitro osvojijo delo z njim. Zaradi boljšega nadzora program deluje v dveh modulih (blagajna in poslovanje).

 

 

 

Programski paket Matrica POS Maloprodaja

VKLJUČENO  12 mesecev polne podpore.

Ne zamudite te priložnosti brez KONKURENCE!

 

BREZPLAČNO ZA NAS POMENI BREZPLAČNO! 

 

 

 

   Program vsebuje vse elemente za  odvijanje prodaje končnemu kupcu in davčnim zavezancem z odlogom plačila. Sprožamo naročila dobaviteljem in prevzemamo blago (enostavno formiranje nabavnih, prodajnih in maloprodajnih cen). Možen je prenos blaga med centralo in trgovskimi lokacijami s pomočjo medskladiščnic, prejem blaga na konsignacijo. Prodaja blaga na drobno se vrši s pomočjo dokumenta na paragonski trak in se izpisuje na termalnih POS tiskalnikih v grafični ali generični obliki.

Primer postavitve blagajne s podporo POS Opreme

 

 Program podpira izdelavo inventure z avtomatskim tvorjenjem viškov in manjkov. Celotna maloprodaja je podprta z izdelavo dinamičnih analiz nabave, prodaje, zalog, izdelanih po uporabnikovih vnešenih kriterijih za pregled stanja in podporo odločanju v prihodnosti.Vse dokumente je moč enostavno natisniti v obliki preglednih in prilagodljivih poročil

.

Program Matrica POS je razdeljen v naslednje sklope:

 

 • Šifrant
 • Nabava
 • Prodaja
 • Maloprodaja
 • Medskladiščno poslovanje
 • Izdelava inventure
 • Rezervacije
 • Izdelava nalepk in deklaracij
 • Trgovka knjiga TDR
 • Analize
 • Konsignacija (opcija)
 • Servis (opcija)
 
 Informacijski sistem je sestavljen na način, ki v celoti pokriva potrebe sodobnega podjetja pri spremljanju, podpiranju in nemotenemu odvijanju poslovnih funkcij od iskanja najugodnejšega ponudnika blaga do prodaje in prilagajanju kupčevemu povpraševanju.
 
 1.1 Šifranti
 Šifranti so namenjeni enkratnemu vnosu podatkov, ki jih pri poslovanju potrebujemo. Po vnosu v ustrezen šifrant podatke iz njega kasneje le črpamo in nam jih ni potrebno ponovno vnašati.

Vanje vnašamo naslednje kategorije:
 
 • Partnerji (kupci, dobavitelji, potniki, banke, pošte, kontakti, ...). Partnerjem lahko v šifrantu določamo prodajne in nabavne pogoje, omogočen je izpis seznama kupcev, kontaktnih oseb, nalepk z naslovi kontaktnih oseb, ovojnic. Vsi seznami so iztiskani glede na vnešene pogoje, ki jih enostavno postavimo s pomočjo zmogljivega filtriranja podatkov. Za vsakega poslovnega partnerja je možno voditi in urejati dosjeje ter dopise.
 • Artikli (izdelki, materiali, storitve, klasifikacije, tipi artiklov, alternativne šifre, blagovne skupine ...). Artikle, storitve lahko uvrščamo v skupine, kar je odlična podlaga za izdelavo različnih analiz (npr. prodaje po blagovnih skupinah artiklov). Neposredno iz šifranta je možno izpisovati lastnim potrebam prilagojene sezname artiklov, deklaracij ali kartic s cenami. Za vse izdelke lahko za nemoteno in natančno nabavo vodimo optimalne količine naročanja, minimalno, maksimalno, signalno in optimalno zalogo.
 • Poleg tega v šifrante vnašamo podatke o skladiščih (izpis skladišč, začetno stanje po skladiščih), merskih enotah, stroškovnih mestih, blagovnih skupinah, lokacijah, delavcih,  tipih cen, tarifnih skupinah.
 • Raznovrstne izjave, ki se uporabljajo na dokumentih se izdelujejo in urejajo v šifrantu izjav. Na ta način nam na dokumente ni potrebno vedno znova vnašati istih izjav, ker se le-te shranijo v računalniku, nato pa jih na dokumente enostavno kličemo iz oken z dokumenti.
 • Skladišča (dodajanje in vodenje različnih skladišč materiala...)

 1.2 Nabava
 V nabavnem delu trgovsko blago s pomočjo kalkulacije prevzemamo na zalogo. Vanjo enostavno vnesemo fakturno ceno, morebitne dobaviteljeve popuste in dodatne nabavne stroške. Na tako dobljeno nabavno ceno pribijemo maržo (v odstotkih ali znesku), da dobimo prodajno ceno. Nanjo z izborom davčne stopnje prištejemo še davek, da dobimo maloprodajno ceno. Cene enostavno spreminjamo s pomočjo dokumenta sprememba cen.

Maloprodajna cena se lahko preračunava s spremembo maloprodajne cene (avtomatsko korigiranje marže) ali s spreminjanjem marže (korigiranje maloprodajne cene). Maloprodajna kalkulacija se lahko izdela tudi po rabatnem načinu. Maloprodajno cena lahko znižamo z odobrenim rabatom in kasaskontom stranki, medtem ko se povečanje vrši z dokumentom sprememba cen, zalogo nivelira na novo ceno.


prevzemni list

Zaloge vodimo po maloprodajnih cenah

Pregled nabavnih dokumentov:

 

 • Naročilo dobavitelju -> Z dokumentom naročimo potrebne izdelke ali storitve. Program omogoča avtomatski razpis naročil dobaviteljem preko preverjanja stanja zalog (opcija).
 • Kalkulacija -> Dokument kalkulacija se formira ob dobavi na osnovi dobaviteljeve dobavnice. Z njo preko fakturne cene in morebitnih rabatov dobavitelja, odvisnih stroškov nabave (na nivoju artikla ali celotnega prevzemnega dokumenta) program izračuna nabavno ceno. Na istem dokumentu ji dodamo odstotek ali znesek marže in program izračuna prodajno ceno. Po prištetju DDV je rezultat maloprodajna cena prevzetega blaga.

kalkulacija prevzema 

 • Bremepis -> Z dokumentom izdelujemo količinske ali vrednostne bremepise dobaviteljem.
 • Interno naročilo -> Z dokumentom vršimo naročila pri drugih enotah v naši organizaciji.
 • Sprememba cen -> Modul omogoča odstotno ali vrednostno spreminjanje obstoječih cen na nove vrednosti.

 

 1.3 Prodaja  
 V prodaji s pomočjo dobavnice in računa, ki lahko iz nje nastane neposredno, blago prodajamo kupcem. Na dobavnici / fakturi lahko določamo odobrene rabate (ali za celotno blago na dobavnici / fakturi ali vsak izdelek zase).

Pregled prodajnih dokumentov:

 

 • Dobavnica -> Z dobavnico blago odpremimo kupcu. Iz nje kasneje kreiramo račun. Na dokumentu lahko določimo vrednosti rabata in super rabata.
 • Faktura -> Enostavna izdelava računov z davkom, brez davka ali z zmanjšanim davkom, možnost izpisa tujih računov v različnih jezikih.

 

1.4 Maloprodaja
 Osrednji del maloprodaje je dokument paragonski blok, ki je namenjen prodaji blaga neznanim končnim kupcem. Obdelava posameznih kupcev ob pomoči prijaznega in enostavnega vmesnika poteka hitro, zanesljivo in enostavno. Za še hitrejše procesiranje program podpira uporabo čitalca EAN kod. Pri zaključevanju računa (enostaven pritisk ene tipke), se odprejo možnosti različnih vrst plačila (gotovina, kartica, kredit, ostalo...). Uporabniki tudi hitro vidijo, koliko zneska morajo stranki vrniti. Prav tako je na paragonskem bloku prikazan znesek prejete in vrnjene gotovine, ter način plačila stranke.Med vnosom artiklov se podatki izpisujejo na zunanjem dvovrstičnem prikazovalniku.
Na blagajni lahko sproti spremljate količino artiklov na zalogi saj se po vsakem izdanem računu stanje na blagajni osveži.
 
Screenshot 2015-09-21 10.59.55
 Prikaz blagajne, delo je skoraj v celoti omogočeno s funkcijskimi tipkqami na klasični tipkovnici, tako da je potrebno minimalno delo z miško, oziroma jo ob klasičnih postopkih sploh ne potrebujete.Na razpolago imamo več vrst izvedb blagajn, za različne potrebe (tekstil, prehrana, storitve itd...)

 

 zaklucitev racuna
  Prikaz zaključka računa

Pregled maloprodajnih dokumentov:

 • Paragonski blok -> Vnos računov za neznanega kupca, plačilo s čeki, karticami, izpis računa za davčne zavezance, polje z zneskom »Za vračilo«, ...
 • Original račun -> Izdelava računov znanemu kupcu na paragonki blok ali A4 format
 • Račun na podjetja z odloženim plačilom
 • Dobavnica (izdajanje dobavnic znani stranki, možno periodično ali po posamenih dobavnicah izdaja računa na blagajni)
 • Predračun (Izdelava računa, dobavnice na podlagi le tega..)
 • Tiskanje računa z UPN nalogom

 

V maloprodaji lahko izdelujemo naslednja poročila in analize:

 

 • Količinsko in vrednostno rekapitulacijo nabave in prodaje
 • rekapitulacijo razlike v ceni
 • fakturno knjigo
 • trgovsko knjigo za maloprodajo
 • izpise zalog in blagovnih kartic
 • blagajniški dnevnik
 • fakturno knjigo
 • rekapitulacijo DDV
 • različne analize prodaje (artikli, partnerji, blag. skupine)

 

1.5 Medskladiščno poslovanje in prejeta konsignacija
 Kupljeno blago, ki ga prevzamemo npr. v centralnem skladišču se s pomočjo medskladiščnic enostavno prenaša na posamezne poslovne enote (druga skladišča - stroškovna mesta). Podprto je tudi vračanje blaga v centralo. Zaloge na odpremnem skladišču se sproti razknjižujejo, medtem, ko se na prejemnih lokacijah ustrezno doknjižujejo.

 Poslovanje s konsignacijskim blagom (izdelki na prejeti konsignaciji) je izredno enostavno. Vse kar moramo narediti je, da v šifrantu artiklov označimo, da gre za izdelke na prejeti konsignaciji. Program jih nato pri nakupu avtomatsko vodi kot konsignacijsko blago. S pomočjo dokumenta odjava ga po prodaji odjavimo in iz njega neposredno tvorimo fakturo.

 • Medskladiščnica -> Dokument služi enostavnemu prenašanju blaga med centralo in poslovnimi enotami.
 • Vračilo medskladiščnice -> Z vračilom medskladiščnice odpremljeno blago vrnemo nazaj v odpremno skladišče.
 • Prejeta konsignacija -> Funkcija omogoča enostavno spremljanje dobljenega konsignacijskega blaga. Program to blago v ozadju vedno vodi kot izdelke na konsignaciji (označitev v šifrantu), tako da nam ne povzročajo dodatnega dela. Blago z dokumentom odjava po prodaji enostavno odjavimo po posameznih dobaviteljih.

 

1.6 Inventura
 Modul za izvedbo inventure vsebuje vse elemente za hitro izdelavo inventure.Možno je tudi vnašanje inventure preko ročnih terminalov, kar zelo pospeši samo izvedbo inventure Izdelamo lahko inventure po posameznih skladiščih ali artiklih. Izpišemo si ustrezne popisne liste. Po vnosu inventure program avtomatsko tvori viške oz. manjke. Vključena je izdelava revalorizacije zalog in spreminjanje šifer artiklov.
 
1.6 Rezervacije

 S pomočjo rezervacij lahko strankam rezerviramo željene izdelke za določen čas, rezervacije posameznih artiklov pa lahko spremljamo pri izpisih zalog, prav tako pa v tabeli artiklov na sami blagajni. pri rezervacijah je možno tudi plačilo avansa. Imamo popoln nadzor nad rezervacijami, prav tako pa lahko odstranimo tudi pretečene rezervacije.

 

1.6 izdelava nalepk in deklaracij
 Modul Program vam omogoča izdelavo nalepk s črtno kodo ali brez, ter izdelavo deklaracijskih nalepk. tiskanje nalepk je možno na več načinov, po izbiri, po trenutni zalogi ali kar po prevzemnem listu. Velikost nalepke in videz nalepke lahko prilagodimo vsaki stranki po želji, imamo pa na voljo že kar neka standardiziran nalepk. Omogoča tiskanje nalepk na klasičen  tiskalnik (prporočamo laserski tiskalnik, zaradi kvalitetnejšega izpisa črtne kode) ali na specialni tiskalnih za tiskanje nalepk.
 
1.7 Analize in poročila
 Program omogoča izdelavo analiz cenika, nabave, prodaje, zalog, medskladiščnic,... Z izdelavo zmogljivih in prilagodljivih poslovnih analiz bomo imeli vedno vpogled v podatke, ki nam bodo pomagali pri poslovnih odločitvah v prihodnosti. Z njimi ugotavljamo nakupne navade naših kupcev in laže predvidevamo njihovo obnašanje v prihodnosti. S pravočasnimi poslovnimi informacijami postane poslovanje manj tvegano in donosnejše.

Vse analize so dinamične. Ko si izdelamo kriterije za lastno analizo jih lahko shranimo, tako da nam je ob naslednji uporabi takoj na voljo. Analize lahko shranjujemo tako, da jih bomo videl le mi ali jih shranimo za vse uporabnike programa. Vse izdelane analize lahko natisnemo na papir.

Prikaz blagajne, delo je skoraj v celoti omogočeno s funkcijskimi tipkami na klasični tipkovnici, tako da je potrebno minimalno delo z miško, oziroma jo ob klasičnih postopkih sploh ne potrebujete.Na razpolago imamo več vrst izvedb blagajn, za različne potrebe (tekstil, prehrana, storitve itd...) 

1.8 Konsignacija (opcija)

Poslovanje s konsignacijskim blagom (izdelki na prejeti konsignaciji) je izredno enostavno. Vse kar moramo narediti je, da v šifrantu artiklov označimo izbrano konsignacijsko skladišče iz katerega se bo razknjiževala zaloga. Blago z dokumentom odjava po prodaji enostavno odjavimo po posameznih dobaviteljih. To nam omogoča natančno vodenje zaloge za posameznega konsignanta.

 • Prejem v konsignacijsko skladišče -> Funkcija omogoča enostavno spremljanje dobljenega konsignacijskega blaga.

 

1.8 Servis (opcija)
Modul omogoča natačno spremeljanje delovnih nalogov ,porabljenega metriala in opravljenih storitev po le teh.
Na podlagi delovnega naloga lahko nato kreiramo račun, z uvozom porabljnega materiala in opravljenih storitvah.

2 Ostale prednosti programa

 

 • Sodoben in pregleden grafičen uporabniški vmesnik -> Celoten sistem je zasnovan na sodobnem grafičnem vmesniku, ki uporabniku omogoča enostavno in intuitivno delo s programom. Vse spremembe, ki jih vnese uporabnik so takoj vidne ostalim uporabnikom, kar omogoča hiter in nemoten pretok informacij pri poslovanju.
 • Neodvisno oblikovanje in dodajanje izjav -> Potrebne standardne izjave, ki se nahajajo na dokumentih, enkrat vnesemo v šifrant izjav (izjave na domačih in tujih fakturah, dobropisih, bremepisih, predračunih in ostale splošne izjave), nato pa jih na dokumente dodajamo z enostavnim izborom iz šifranta.
 • Nastavitve tečajnih list-> Možno je nastavitev različnih tečajev valut.
 • Natančno vodenje in spremljanje zalog -> Vsakemu artiklu lahko vnesemo minimalno, signalno, maksimalno in optimalno količino zalog. Te program upošteva pri avtomatskem generiranju naročil dobaviteljem in raznih poslovnih analizah.
 • Prenos podatkov v glavno knjigo in DDV
 • Enostavno iskanje po podatkih -> Iskanje želenih podatkov je zavoljo vgrajenega zmogljivega filtra hitro in enostavno. Za še hitrejši pregled nad stanjem posameznih dokumentov skrbi dodatni barvni filter v preglednicah.
 • Stalna strokovna pomoč strankam -> V primeru kakršnihkoli težav pri uporabi programa vam je vedno na voljo pomoč naših serviserjev.
 • Avtomatska nadgradnja programa -> Program nagradnje in preverjanje novejših verzij programa samo zaženemo in program bo samodejno namestil najnovejšo različico programa
android aplikacija aplikacije aplokacije avansi banerji bannerji blagajna brošure celotno vodenje cena izdelave spletne strani cenik izdelave spletnih strani cms css daljinsko naročanje davcna blagajna deklaracije dinamične dinamične spletne strani dobavnice dvostavnega enostavnega fakturiranje finance glavna knjiga gostilna gostinec gostinski program gostinstvo grafično grafično oblikovanje hitra hrana html html spletne strani internetne strani internetne strani joomla internet strani izdaja računov izdelava izdelava aplikacij izdelava brošur izdelava internetne strani izdelava internetnih strani izdelava internet strani izdelava katalogov izdelava logotipov izdelava oglasov izdelava spletne strani izdelava spletnih aplikacij izdelava spletnih strani izdelava spletnih strani cenik izdelava spletnih strani joomla izdelava spletnih strani matricanet Izdelava spletnih strani matricanet izdelava spletnih trgovin izdelava vizitk izdelava web strani izdelovanje spletne strani izdelovanje spletnih strani izdelovanje spletnih strani matricanet joomla joomla cms katalog katalogi kavarna l logotip m maloprodaja matrica matricabar matrica bar Matrica FIN matricanet matrica net matrica pos matrica programi nabava najem spletne strani normativi nova davcna blagajna oblikovanje oblikovanje spletne strani oblikovanje spletnih strani oblikovanje strani oglasi oprema oprema pos optimizacija spletne strani paket basic paketi paketi matrica paket matrica paket medium paket small pasice php ponudbe pos pos blagajna poslovanje podjetja pos oprema posoprema pos prodaja postavitev spletne strani predračuni Program finance program finance program gostinec program gostinstvo programiranje programiranje aplikacij programiranje spletnih strani programi za vodenje trgovine pos oprema program maloprodaja program maloprodaje program računovodstvo programska oprema programski paketi program veleprodaja program za maloprodajo program za trgovino proizvodnja qorder qparagonček qpos qpos gostinec quickpos računovodstva računovodstvo register osnovnih sredstev restavracija s saldakonti servis servis programov slike splet spletna stran spletne rešitve spletne strani spletnestrani spletnestrani.matricanet.si spletne strani joomla spletnih strani spletno oblikovanje statične statične spletne strani storitev tekstil touch screen trgovina trgovinska blagajna trgovinski program urejanje slik urejanje spletnih strani veleprodaja vizitke vodenje maloprodaje vodenje zalog vzdrževanje spletne strani web web strani xl zaloge zaslon na dotik šifranti